Kinderwerk

Kinderwerk is een van de oudste werksoorten binnen het sociaal cultureel werkcoaching.

Kinderwerk


Kinderwerk is een van de oudste werksoorten binnen het sociaal cultureel werk. Onze kinderwerkers organiseren activiteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd. In buurthuizen, in brede schoolverband, het speeltuinwerk. De activiteiten van het kinderwerk hebben een recreatieve en educatieve functie. Het kinderwerk heeft initiërende en signalerende taken en werkt samen met organisaties aan het tot stand komen van projecten en ondersteunende activiteiten op het terrein van en met partners uit de (Jeugd)zorg, Kinderopvang, opvoedingsondersteuning, woon- en speelomgeving

Wij verhuren ook attracties