Jongerenwerk

Het jongerenwerk voeren we uit middels verschillende werkvormen zoals outreachend jongerenwerk, accommodatie-gebonden jongerenwerk, sportjongerenwerk en coaching.

Jongerenwerkers zijn professionele opvoeders


Jongerenwerkers ondersteunen en begeleiden jongeren in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling naar volwassenheid. Vaak verloopt dit ontwikkelingsproces goed en is sturing door ouders en school voldoende voor jongeren om op te groeien tot zelfstandige, verantwoordelijke burgers die participeren in de samenleving. Plusminus 10 tot 20% van de jongeren heeft in dit proces extra ondersteuning nodig, naast de ondersteuning die geboden wordt door ouders, opvoeders of school. Hoewel ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding, biedt het jongerenwerk extra ondersteuning en begeleiding aan individuele of groepen jongeren in hun opgroeiproces. Het jongerenwerk neemt daarin een coachende rol aan en profileert zich als mede-opvoeder, met name in het domein vrije tijd. Het jongerenwerk beperkt zich echter niet tot het domein vrije tijd, want het jongerenwerk werkt overal waar jongeren zijn en is dan ook aanwezig. Om de rol als mede-opvoeder in te vullen, bouwen jongerenwerkers een duurzame en professionele relatie op met jongeren. Vanwege de ondersteunende functie van het jongerenwerk is zij te onderscheiden van aanbieders van hulpverlening.

Jongerenwerkers richten zich op kwetsbare jongeren


Het jongerenwerk richt zich voor 80% op 20% van de jongeren. Deze jongeren zijn als kwetsbaar aan te merken. Het jongerenwerk richt zich echter niet alleen op kwetsbare jongeren maar werkt ook preventief. Het betreft dan zowel potentieel kwetsbare jongeren als jongeren die het prima gaan redden. Deze laatste jongeren hebben in principe geen ondersteuning van het jongerenwerk nodig maar zij zorgen voor het evenwicht. Vaak fungeren zij (of hun activiteit) als voorbeeld.​

Effect


Het effect van het jongerenwerk op de lange termijn is dat jongeren zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen worden. Volwassenen die participeren in de samenleving, in hun kracht staan en geen overlast veroorzaken of hulp nodig hebben. Het jongerenwerk werkt hieraan door de volgende taken in het kader van zorg en taken in het kader van overlast uit te voeren.​

Bekijk onze meidenwerk